Politica de Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU

 

CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU persoană juridică română, cu sediul în Cluj Napoca, Str. Izlazului nr2, ap. 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu cod unic de înregistrare 30395581, operator de date cu caracter personal (“CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU sau “noi”), în calitate de operator de date vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele  cu caracter personal.

Vă transmitem această Notă de informare la începutul interacțiunii noastre prin intermediul site-urilor noastre web.

 • Ce prelucrare face obiectul prezentei Note de Informare?

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți (“Parteneri comerciali”);

Vizitatorilor și utilizatorilor site-urilor noastre care pot fi accesate la adresele endodontiecluj.ro.

Utilizatorilor Aplicațiilor noastre Mobile de programare (“Utilizatori de Aplicații”)

Persoanelor interesate de serviciile noatre (“Pacienți”)

Dacă nu vă încadrați în categoriile enumerate mai sus, vă rugăm să contactați [email protected] și vă vom furniza o Notă de informare corespunzătoare situaţiei dumneavoastră.

 • Ce informații colectăm despre dumneavoastră

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-urile noastre web enumerate în Secțiunea 1 de mai sus (“Website-uri”) sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, inclusiv, dacă este cazul, chestionare completate anterior). Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza un Website al nostru, când vă abonați la serviciile noastre. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz. Spre exemplu, după cum este descris mai jos, putem prelucra cu consimţământul dumneavoastră, în unele cazuri, date cu caracter personal sensibile.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală şi, doar atunci când este relevant, informaţii referitoare la condamnări penale și infracțiuni (de exemplu, dacă acest lucru este relevant pentru participarea dumneavoastră în cadrul unuia dintre programele noastre de sanatate), cu excepția cazului în care (i) aceste date cu caracter personal sensibile sunt relevante pentru un anumit scop în care prelucrăm datele cu caracter personal (ii) suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau (iii) în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat (ca de exemplu, in cabinet sau înscrierii în bazele noastre de date online). În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu Website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al CMMD DR: BOGDAN MOLDOVEANU, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe Website-urile noastre numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați Website-urile noastre, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa [email protected] ;
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la Website-urile noastre (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de articole vizualizate pe Website-urile noastre, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.

În unele cazuri, obținem datele dumneavoastră cu caracter personal (cum art fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul) de la terțe părți, precum parteneri de afaceri, subcontractanți de servicii tehnice, de plată și de livrare, agenții de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de servicii de cercetare de piata, , cunoscuţi şi/sau apropiaţi de-ai dumneavoastră, agenţi care acţionează în numele dumneavoastră sau terţe societăţi. De exemplu, este posibil să obținem datele dumneavoastră cu caracter personal dintr-o bază de date folosită de una dintre Companiile noastre Afiliate atunci când căutăm Pacienti pentru unele dintre programele noastre. Când vizitați și vă înregistrați pe una din platformele noastre online, este posibil să obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la un furnizor de comunicare socială terță parte, dacă optați în mod voluntar să vă înregistrați prin intermediul respectivei platforme de comunicare socială terță parte. Putem de asemenea să obţinem datele dumneavoastră cu caracter personal din registre şi alte surse disponibile şi accesibile public.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

 •  Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

Aspecte generale

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse); atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți Website-urile noastre, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea Website-urilor noastre; pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare; pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-urile noastre în siguranță.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin transmiterea unui e-mail la [email protected]Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva  dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

       a. Parteneri comerciali:

În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteți parte, (ii) obligații legale care ne sunt impuse și (iii) interesul nostru legitim.

În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale contractanților Partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali. Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care Partenerii comerciali sunt parte, (ii) obligațiile legale care ne sunt impuse și/sau (iii) interesul nostru legitim.

Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa [email protected]

       b. Utilizatori și clienți:

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a abonamentelor), vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatorii (în special abonații) sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, prin SMS sau prin notificări push prin intermediul Aplicațiilor Mobile (daca este cazul) cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră în vederea promovarii, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior. Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră formularul de înregistrare. Dacă ați instalat o Aplicație Mobilă și doriți să nu mai primiți notificări push, puteți schimba setările pe dispozitivul mobil sau prin Aplicația Mobilă.

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat de programe și pentru a oferi conținut relevant pentru dumneavoastră; pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru, atunci când alegeți să faceți acest lucru; pentru a măsura sau a înțelege eficacitatea publicității pe care o oferim dumneavoastră și altor persoane și pentru a vă oferi publicitate relevantă; și pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai Website-urilor nostru despre produse sau servicii care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

       c. Pacienti pentru/în programele noastre de sanatate şi altele:

În legătură cu înscrierea, înregistrarea, participarea şi/sau prezenţa dumneavoastră în cadru unui program de sanatate, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal, inclusiv date cu caracter personal sensibile, aşa cum sunt menţionate în Secţiunea 2 de mai sus, în scopul înscrierii, preselecţiei, selecției, înregistrării, apariției sau participării dumneavoastră în astfel de de sanatate.

 • De ce procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Contractele/acordurile noastre cu dumneavoastră

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când este necesar în vederea executării unui contract încheiat de dumneavoastră cu CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU în următoarele situaţii:

 • Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de părţi; şi
 • Ca parte a oricărui contract încheiat cu CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU

Îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile

CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU prelucrează datele cu caracter personal ori de câte ori este necesar pentru a respecta obligațiile legale în vigoare, inclusiv în următoarele situaţii:

 • Verificarea identității dumneavoastră;
 • Realizarea de verificări în scopul prevenirii spălării banilor, prevenirii și detectării fraudelor și îndeplinirii altor obligații de verificare impuse de lege; și
 • Divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ca urmare a unei obligații legale (de exemplu, către o autoritate publică sau o instanţă de judecată).

Interesul nostru legitim

CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU are un interes legitim să dezvolte, să producă şi să distribuie imagini, inclusiv pentru a le exploata comercial, iar contribuţiile “on-screen” (pe ecran) şi “off screen” (în afara ecranului) din partea persoanelor fizice sunt esenţiale pentru această activitate şi necesită prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestor persoane fizice.

De asemenea, CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU consideră că este în interesul său legitim (sau al unei terţe părţi) să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează:

 • Pentru a dezvolta, produce şi/sau distribui imagini în scop comercial, inclusiv pentru a prelucra contribuţiile de tip “on-screen” şi “off screen” din partea persoanelor fizice;
 • Pentru a selecta pacientii în scopul promovarii CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU
 • Pentru a asigura acurateţe in conţinutul CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU;
 • Pentru a evalua implicarea dumneavoastră continuă în actiunile la care contribuiţi;
 • Pentru a desfăşura verificări rezonabile şi proporţionale cu natura şi coţinutul actiunii respective, pentru a verifica informaţiile pe care ni le-aţi furnizat și/sau pentru a prelucra informațiile referitoare la capacitatea dumneavoastră de a participa în cadrul unei actiuni;
 • Pentru a proteja interesele dumneavoastră vitale (de exemplu, ne vor fi necesare informații privind starea dumneavoastră de sănătate în cazul în care activitățile din cadrul CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU implică un risc crescut, astfel încât să fim în măsură să vă oferim măsuri adecvate de protecție);
 • Pentru a răspunde oricăror intrebări sau sesizări primite în legătură cu participarea dumneavoastră în calitate de pacient;
 • Pentru a gestiona relația cu apartinatorii care acționează în numele dumneavoastră;
 • Pentru a păstra datele dumneavoastră cu caracter personal incluse în acesta în arhiva CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU, cu scopul de a refolosi imaginile sau pentru a le utiliza în scop comercial;
 • Pentru a păstra înregistrări adecvate ale datelor

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În legătură cu înregistrarea dumneavoastră pe site-ul endodontiecluj.ro CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU ne bazăm pe consimtământul dumneavoastră explicit pentru a vă prelucra datele cu caracter personal speciale, precum informaţii medicale şi, atunci când este relevant pentru CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU, istoricul condamnărilor penale sau al infracţiunilor. În aceste situaţii vă vom solicita în mod separat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile (de exemplu, fie printr-un câmp de bifat într-un formular, fie prin contactarea dumneavoastră prin intermediul poştei electronice). Astfel veţi fi îndreptăţit să vă retrageţi consimţământul  în orice moment trimiţând un e-mail la adresa [email protected] Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia şi va face obiectul secţiunii de mai jos numită “Avem nevoie de consimţământul dumneavoastră?”.

 • Avem nevoie de consimţământul dumneavoastră?

Există circumstanţe în care putem realiza programe despre o persoană fizică fără consimţământul persoanei respective, cu condiţia respectării prevederilor legale în vigoare şi a reglementărilor incidente.

Pentru situaţiile în care am încheiat cu dumneavoastră un contract pentru participarea în calitate de pacient in cadrul CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU, vom fi îndreptăţiţi să facem public cazul si/sau imaginile chiar dacă v-aţi răzgândit ulterior în legătură cu consimtamantul dumneavoastră.

În aceleaşi condiţii cu cele arătate mai sus, în funcție de caracterul sau natura unui anumit tratament, putem, de asemenea, să publicam în alt fel fotografiile, înregistrările video, înregistrările audio (daca este cazul) sau înregistrările audiovizuale cu dumneavoastră.

  • Utilizatori de Aplicații:

În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a aplicațiilor noastre mobile, este posibil să colectăm și să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, informațiile privind cardurile de debit sau de credit și datele privind localizarea geografică, atunci când:

 • vă înregistrați pentru a utiliza Aplicațiile noastre Mobile (inclusiv încercări gratuite) și ne furnizați în acest sens informații despre dumneavoastră;
 • furnizați un comentariu, o evaluare sau altă postare utilizând Aplicațiile noastre Mobile;
 • interacționați cu noi utilizând Aplicațiile noastre Mobile;
 • interacționați cu noi prin alte mijloace, cum ar fi prin telefon, fax, SMS, e-mail, comunicare socială sau postări în legătură cu o Aplicație Mobilă;

Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care Utilizatorii de Aplicații sunt parte prin înregistrarea în astfel de Aplicații Mobile; (ii) interesele noastre legitime de a verifica datele contului de utilizator pentru serviciile furnizate pe teritoriul în care aveți reședința obișnuită și pentru detectarea și prevenirea fraudelor; (iii) o obligație legală care ne-a fost impusă; și/sau (iv) consimțământul dumneavoastră pentru mesaje de informare cu privire la programele si serviciile oferite de CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU newslettere, campanii promotionale ulterioare si alte informari in scop de marketing trimise de catre sau in numele CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU.

 • Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

 • În cadrul CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU, doar un număr limitat de membri ai personalului, au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.
 • Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;

parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră (inclusiv abonamente la serviciile noastre);

terţe societăţi ;

terţi agenţi, furnizori. În orice caz, atunci când utilizăm terţe părţi pentru scopurile menţionate în această Secţiune 4 (iv) divulgăm doar acele elemente ale datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt necesare prestării serviciului respectiv către dumneavoastră;

furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre.

CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.

Am putea partaja date cu caracter personal și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU in cazul unei restructurări comerciale. 

CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU dorește să efectueze o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

 • Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană (“UE”) și în Spațiul Economic European (“SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google Double Click for Publishers) vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind fișierele de tip cookies.

În plus, s-ar putea ca datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE și SEE. Când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din țara în care lucrați.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând: (i) o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație; (ii) o certificare “scut de confidențialitate”; (iii) reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare; (iv) un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE; (v) un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau (vi) clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

Puteți contacta Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal, ale căror date de contact sunt furnizate în lista Persoanelor de contact de mai jos, pentru a afla mai multe despre transferuri și despre măsurile de protecție adecvate pe care le-am instituit înainte de aceste transferuri.

 •  Drepturile DUMNEAVOASTRĂ

Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri). În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.

Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Pe lângă acestea, dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care ne-am afla în imposibilitatea de a executa obligaţiile contractuale asumate faţă de dumneavoastră sau dacă avem o obligaţie legală sau un interes legitim să păstrăm datele respective. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanelor de contact menționate mai jos. Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

 • Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrare a Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. În cazul Utilizatorilor de Aplicații, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care Aplicația Mobilă este descărcată sau perioada indicată de legislația relevantă, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected]. Vă rugăm să aveţi în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fără a vă anunța în prealabil.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 • Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud – ”cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate (de exemplu, utilizând protocolul TLS). Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale Website-urilor noastre.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe Website-urile noastre; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 • Confidenţialitatea datelor minorilor

Ne asumăm obligaţia de a proteja confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă ai mai puţin de 16 ani, te rugăm să obţii în prealabil de la părinţii sau tutorele tău permisiunea de a  ne oferi aceste date cu caracter personal. În consencinţă, ne rezervăm dreptul de a întreprinde măsuri rezonabile pentru a verifica acest fapt, inclusiv de a-i contacta pe părinţii sau tutorele tău pentru a confirma consimţământul lor.

 • Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

Website-urile noastre utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți Utilizatori ai Website-urilor noastre. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Website-urile noastre și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim Website-urile. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe Website-urile noastre sau prin setările din browserul dumneavoastră. Pentru informații detaliate despre fișiere de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fișierele de tip cookie

Website-urile noastre pot include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează (consultați secțiunea privind drepturile dumneavoastră de mai sus).

 • Linkuri către alte website-uri

Un Website al nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Compania noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 • Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul privind Protectia Datelor cu Caracter Personal al CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU la adresa [email protected] sau puteți transmite o scrisoare în atenţia Responsabilului privind Protectia Datelor cu Caracter Personal al CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU la adresa: CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU, str. Izlazului nr. 2, ap. 3, Cluj-Napoca, Cluj, România. De asemenea, puteţi contacta Responsabilul privind Protectia Datelor cu Caracter Personal al CMMD DR. BOGDAN MOLDOVEANU la adresa [email protected] sau puteți transmite o scrisoare în atenţia Responsabilului privind Protectia Datelor cu Caracter Personal, la adresa: str. Izlazului nr. 2, ap. 3, Cluj-Napoca, Cluj, Romania.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.

Putem actualiza această Notă de informare din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre web. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Notă de informare în mod substanțial. Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru orice modificări.